GYS Sonrası Atanamayanlar İçin Ek Atama Talebinde Bulunduk!

Eğitim ve Bilim çalışanları Sendikası olarak Görevde Yükselme Sınavı sonrası atanamayan 545 şef, ve 967 memur kadrosuna ek atama hakkı istedik!

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda boş bulunan merkez teşkilatında ve taşra teşkilatında 1814 şef, 3490 memur kadrosu için görevde yükselme yazılı sınavı 09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 08.03.2019, başarı puanları ise 29.03.2019 tarihinde Bakanlık internet sayfasından duyurulmuştu. İlgili Yönetmeliğin; “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, …”, “Atama” başlıklı 21 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak belirlenen takvim doğrultusunda, atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi 03 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi yapılan ancak ataması yapılmamış hâlihazırda şef unvanı kadrosu için 545, memur kadrosu için 967 toplam 1512 kadro bulunmaktadır. Kadro planlanmasındaki eksiklik ve buna yönelik çözüm önerili yazımız Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen yazı için  tıklayın

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİ

GYS Sonrası Atanamayanlar İçin Ek Atama Talebinde Bulunduk!” için 9 yorum

 1. Sayın admin;
  Öncelikle emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben de sayman atamaları hakkında talepte bulunacağım, desteklerinizi rica edeceğim.
  Döner Sermaye İşletmesi olan ve saymanı olmayan her hangi bir okul yada kuruma , gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla hiç bir duyuru bilgi paylaşımı yapılmadan sayman ataması yapılmış oluyor. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu İllere Göre Merkez ve Bağlı DÖSE İşletme listesinde sayman kadrosu kapalı olan bir okula bir daha bakmışsınız bir memurun sayman olarak ataması yapılmış oluyor veya boş görünen kadroya atama yapılmış olarak görüyoruz vesaire.
  Lütfen bu konuda Bakanlık yetkililerimizden şeffaf adil bir atama yapmalarını talep etmeniz, konuyu gündeme getirmeniz. Bizleri dinleyen olmuyor. Sendika olarak destek veriniz. Sayılar.

   1. Teşekkür ediyorum. Sizin bu uğraşınız bir gün bizleri mutlaka sevindirecek adil, şeffaf bir atama yapılmasına vesile olacaksınız.

    Aşağıdaki bilgiyi de ilave bilgi olarak sizlere takdim ediyorum.
    MEB’de bulunan dolu boş kadro değişikliğine ait kadro kararnamesi 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bu kararnamede, boş olan toplam 108 adet 5 nci derece Sayman Kadrosu Boş Kadro Değişikliği yoluyla 1 nci derece olarak değiştirilmiş durumda. Bu kadro değiştirmeyi bir Görevde Yükselme Sınavı açılacağının işareti olarak yorumlayanlar var.

 2. Bakanlığımızdan boş bulunan sayman karolarına duyuru yapmak koşuluyla atama yapılması için de taleplerinizi bekliyoruz. Malum bu kadroya yapılan atamalar şeffaf olmayan (keyfi ve duyuruya çıkılmayan) bir usulde yapılagelmektedir. Teşekkürler.

  1. Sıla hanım, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle Saymanlık kadrosu unvan değişikliği sınavı kapsamında çıkarılmış olup yönetmelik kapsamında, avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı ve kameraman kadrolarına unvan değişikliği hakkı verilmiştir.

   1. Teşekkürler. Sanırım konuyu tam anlatamadım. Ek atama talebinizden farklı bir konudan bahsetmiştim. Boş olan sayman kadrolarına yapılacak atamalar duyuru yoluyla şartları tutanlardan başvuru alınarak yapılmasını istiyoruz. Son yıllarda bu kadroya yapılan atamalar şeffaf olmayan (gizli, keyfi ve duyuruya çıkılmayan) bir usulde yapılagelmektedir. Bunu da dile getirmenizi rica ediyoruz.Teşekkürler.

    1. Değişik ifadeyle: Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle Saymanlık kadrosu unvan değişikliği sınavı kapsamında çıkarılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinde memurların bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kadrolara naklen atanabilecekleri öngörülmüştür. Burada Kanun idarenin yetkisinden bahsetmektedir.

     Ancak sıkça dile getirdiğimiz aynı Yasanın 3. maddesi bulunmaktadır, yani “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

     Buna rağmen, özellikle Milli Eğitim Bakanı veya Bakanlığı ilgili yasanın 76. maddesini sıkça kullanarak kariyer ve liyakat esasına ciddi zararlar vermektedir.

     1. Bu açıklamanız ile her şey anlaşıldı. Teşekkür ederiz.
      Sizden ricamız ; Bakanlığın ilgili yasanın 76. maddesini sıkça kullanarak kariyer ve liyakat esasına ciddi zararlar vermesi konusunun yaygın hale geldiğine ilişkin de haber manşetlerinizi görmek, Bakanlıktan bu tür atamalar konusunda objektif olunmasını talep etmenizi istiyoruz. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler. Saygılar sunuyoruz.

      1. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Çalışmalarımızı sitemiz üzerinde irdelediğinizde “Farklı Sendika” olduğumuzu anlarsınız. Amacımız sendika isim başlığı altında bulunan önemle üzerinde durduğumuz “Farklı Sendikacılık Anlayışı”nı 81 İl ve 913 İlçeye yaymak ve yerleştirmektir.

       Teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın